Koersbal

Als je nu eens een leuke sport zou willen doen, kom dan koersballen. Het is sport en spel in één.

Wat is Koersbal?

In eerste instantie lijkt het op jeu-de-boules, maar er zijn verschillen. Koersbal speel je op een lange mat met vlakverdelingen, 4 zwarte- en 4 gele ballen en één kleine witte bal die benaderd moet worden. Deze witte bal wordt na loting het eerst gegooid. Meestal speel je in tweetallen die elk om de beurt mogen “koersen”. De grote ballen hebben een verzwaarde en een lichtere kant. Dus moet je rekening houden met de richting waarin je gooit om zo dicht mogelijk bij de witte bal te komen. Het is een hele kunst om dit te laten lukken, want het lijkt alsof de bal een eigen leven leidt. Nu proberen elkaar de punten af te snoepen door nog beter te koersen. Dit zorgt voor grote hilariteit en/of applaus!

In het systeem speel je om de beurt tegen iedereen en de punten worden opgeteld. En…wie wil niet de winnaar zijn. Ook eens proberen? U bent van harte welkom.

Het seizoen loopt van september tot en met april/mei. In de zomermaanden bestaat de mogelijkheid tot het spelen van Jeu des Boules op de banen bij het Dienstencentrum.
Woensdags 1 keer in de 2 weken van 19.30 - circa 21.30 uur.
Een overzicht van de spelavonden is in het Dienstencentrum verkrijgbaar.
De kosten bedragen 1 - 1,50 euro per consumptie.
Gastheer/-vrouw zijn een bestuurslid of vrijwilliger van het Dienstencentrum.

Tot ziens!

Dienstencentrum
Janke Tromp
Himmelumerdyk 2c
8721 GT WARNS

Telefoon: 0514-681666
van 09.30-10.30 uur

E-mail: janketromp@gmail.com