"Stap Yn"

De vervoerdienst Stap Yn is per 1 januari 2019 beŽindigd. Deze beŽindiging is een gevolg van afnemend gebruik van deze dienst. De voormalige gebruikers maken m.n. in toenemende mate gebruik van de vervoersregeling in kader van de WMO. Voor informatie over die regeling verwijzen wij naar de Gemeente Súdwest Fryslân Ė telefoonnummer: 140515 (zonder netnummer).

Dienstencentrum
Janke Tromp
Himmelumerdyk 2c
8721 GT WARNS

Telefoon: 0514-681666
van 09.30-10.30 uur

E-mail: janketromp@gmail.com