Zaalverhuur

Het Dienstencentrum beschikt in de Multi Functionele Accomodatie (MFA) "de Treffe" over enige zaalruimte die gehuurd kan worden door het Verenigingsleven en particulieren/inwoners van Warns, Laaxum en Skarl voor incidentele activiteiten. Dit kan al dan niet met gebruikmaking van de keuken.

Huurprijzen

- Voor incidentele 55+ activiteiten en voor het plaatselijk (e.o.) verenigingsleven bedraagt de huur, inclusief eventueel gebruik van de keuken, van de Grote zaal € 40,00 voor een dagdeel en € 50,00 voor een hele dag. Voor de kleine zaal en de algemene vergaderruimte bedraagt de huur € 15,00 voor een dagdeel en € 20,00 voor een hele dag.

- Voor particulieren is de huurprijs op te vragen bij het dienstencentrum

Er wordt van uitgegaan dat bij bovengenoemde prijzen de huurder de gebruikte ruimte weer schoon oplevert.

Nadere informatie o.a. over beschikbaarheid is te verkrijgen tijdens onze openingstijden.

Geopend en ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 uur.

Telefoon: 0514-681666.

Dienstencentrum
Janke Tromp
Himmelumerdyk 2c
8721 GT WARNS

Telefoon: 0514-681666
van 09.30-10.30 uur

E-mail: janketromp@gmail.com